برچسب زده شده با : نماینده بوکان

به گزارش سنور به نقل از بوکان نیوز: در جوامع دور از توسعه، تخریب یکی از ابزارهای دستیابی به قدرت است و شگردی است که بعضی از بازیگران عرصه انتخابات به نیت فرار به جلو و پر کردن کارنامه خالی آنرا سرلوحه کار خود قرار می دهند. با نزدیک شدن به رقابت های انتخاباتی نمایندگانی […]