برچسب زده شده با : انور حبیب زاده

به گزارش سنور به نقل از بوکان نیوز: در جوامع دور از توسعه، تخریب یکی از ابزارهای دستیابی به قدرت است و شگردی است که بعضی از بازیگران عرصه انتخابات به نیت فرار به جلو و پر کردن کارنامه خالی آنرا سرلوحه کار خود قرار می دهند. با نزدیک شدن به رقابت های انتخاباتی نمایندگانی […]

*️رضامرادی پس از انتخابات باصلابت مردم بوکان در سال ۹۸ علی الرغم میل باطنی جریان فتنه بر کُرسی شدن ادب مُکریان (حاج انورحبیب زاده)آرزوی دیرینه مردم منطقه را به شکرانه یزدان مهر برآورده ساخت و در این وادی به مدد، دستان پُرتوان نخبگان این خطه منجمله ادب مُکریان(حاج انورحبیب زاده)روزبه روزشاهدتوسعه روزافزون دیارمُکریان درماورائ استان […]