برچسب زده شده با : امیر ایزد دوست

امیر ایزددوست- روزنامه نگار شهروندان بوکانی از چند دهه اخیر خواهان شهرداری بودند که مدیریت شهری را به یک نهاد خدمات‌رسان اجتماعی و تکیه‌گاه مردم تبدیل کند. وقتی سه‌گانه شهر، مدیریت شهری و شهروند را در نظر بگیریم، آنچه از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است شهروندان هستند که هم از شهر به بهترین نحو بهره […]