نڤیسەر: ساییمە خاکپوور   چیرۆکا خەیالا من خەیالێن من ژ تەمەنێ من مەزنتر بوون وێ دەمێ. من دخواست ئەز زوو مەزن ببم و ببم ئەندازیار و دبستانەکێ ژ زارۆکێن کەچێن کورد رە کو دەرفتا خوەندنێ ژ وان رە چێ نەدبوو ئاڤا بکم کو بکارن ھینی خوەندنێ و نڤیساندنێ ببن. ئەز تەکانە کەچا کورد ل باژۆرۆکێ […]

  

نڤیسەر: ساییمە خاکپوور   چیرۆکا خەیالا من خەیالێن من ژ تەمەنێ من مەزنتر بوون وێ دەمێ. من دخواست ئەز زوو مەزن ببم و ببم ئەندازیار و دبستانەکێ ژ زارۆکێن کەچێن کورد رە کو دەرفتا خوەندنێ ژ وان رە چێ نەدبوو ئاڤا بکم کو بکارن ھینی خوەندنێ و نڤیساندنێ ببن. ئەز تەکانە کەچا کورد ل باژۆرۆکێ […]

نڤیسەر: ساییمە خاکپوور

 

چیرۆکا خەیالا من

خەیالێن من ژ تەمەنێ من مەزنتر بوون وێ دەمێ. من دخواست ئەز زوو مەزن ببم و ببم ئەندازیار و دبستانەکێ ژ زارۆکێن کەچێن کورد رە کو دەرفتا خوەندنێ ژ وان رە چێ نەدبوو ئاڤا بکم کو بکارن ھینی خوەندنێ و نڤیساندنێ ببن. ئەز تەکانە کەچا کورد ل باژۆرۆکێ نووشینشەھرێ سەر ب باژارێ ئوورمیێ بووم کو مالباتا من رێ ددا زارۆکا وانا کەچ بچە دبستانێ و تەڤی زارۆکێن فارس، عەجەم، ئەرمەنی و ئاسووری خواندن و نڤیساندنێ ھین ببە. ئەز ژ ھێلا خوەندنێ ژ ھەموو ھەڤ دبستانیێن خوە ژیرتر بووم. وان ژی دەخەسیا من دکرن و دگۆتن ھا ئیرۆ سبێ وێ مالباتا تە ژی رێ ل بەر خوەندنا تە بگرە و تو ژی مینا ھەموو کەچێن کوردیێن ل باژارۆکێ مە د مالێ دە کار و بارێ مالێ بکی. بەس چما ئەوقاس سەرێ خوە ب خوەندنێ ڤە دێشینی؟!. لێ من گۆتنێن وان نەددانین سەر بەندک و ئەز ب خەیالا خوە ڤە مژوول بووم. ژ بەر کو خەیالا من داخوازا منا ھەری مەزن بوو. ب وێ خەیالێ رە ئەز مەزن بووم و خەیالا من ژی ل گەل من مەزنتر بوو.
سالا داویا قەداندنا دبستانا بلند بوو ئەز د بەشا ئەندازیاریێ دە سەرکەفتم و دەرباسی زانینگەھێ بووم. ب دلەکی گەرم و تژی ھێڤی من دەست ب خوەندنا زانینگەھێ کر تا کو من خوەندنا خوە د بەشا ئەندازیاریێ دە قەداند و ئەز بووم ئەندازیارەکە ناسکری و سەرکەفتی. ڤێجا نھا دەما پێکانینا خەیالا من بوو. خەیالا کو ھەموو خەونێن من داگرکربوو و رێ نەددا ژ بلی وێ تشتەکی دن بفکرم. د وێ ناڤبەرێ دە ئەز ب ھەڤزانینگەھیێ خوە، سیپان رە بوومە ھەڤناس و مە ھەڤالتیەک پر خوەش و شێرین ھەبوو. تشتا زێدە ئەم ب ھەڤ رە نێزیک دکرن رامانانێن مەیێن ھەڤبەش بوون. ئەو ژی کورد بوو و ژ بۆ کو بکاربە ئاڤاھیان ژ کوردێن بێ خانمان رە چێبکە، بەشا خوەندنا خوە ئەندازیاری ھلبژارتبوو و پر دلسۆژێ گەلێ خوە بوو. سیپان ھەرتم ژ من رە دگۆت:
-زۆزان ئەمێ ب ھەڤ رە بکارن کارێن مەزن ژ بۆ گەلێ خوە بکن، ئەم ھەر دو ژی ئەندازیارن و دەرفەتەکە باشە کو ئەم بکارن خزمەتەکێ ژ گەلێ خوە رە بکن. مە ب ھەڤ رە بریار دا ئەم پرۆژەیەکێ ژ سازیا ئاڤاکرنا دبستانان داخواز بکن. مە داخوازا خوە رادەستی سازیا ئاڤاکرنا دبستانان کر و وان ژی پشتی دەمەکێ داخوازا پرۆژەیا مە پەژراندن و مە ل باژارۆکێ نووشینشەھرێ ل ئەدردەکە ڤالا و شینکاتی دە دەست ب ئاڤاکرنا دبستانا خەیالا خوە کر. ھەموو رۆژان مە سەردانا پرۆژەیا خوە دکر. ب جۆشەکە مەزن مە کارێ ئاڤاکرنا دبستانێ برێڤەدبر. دەم و دەڤران وەکی ئاڤا چەمان دھەرکی و دچوو، رۆژ ب رۆژ پرۆژەیا مە ئاڤاتر دبوو، ئەم ژی گەشتر و دلخوەشتر دبوون. لێ تشتا کو مە ھەر دویان ژ بیر کربوو، گەرماھی و ھەزا کو کەتبوو دلێن مە ھەردویان بوو. لێ مە دەرفەت نەددیت ژ ھەڤ رە ئەشکەرە بکن. سەدەما وێ یەکێ ژی مژوولیا مەیا بێ سینۆر ژ بۆ داخوازا مە بوو. ھەر کو پرۆژەیا مە دچوو سەری، ئەم زێدەتر نێزی ھەڤ دبوون و ئەڤینا ڤەشارتیا کو مە د ھندرێ خوە دە ب سالان بێدەنگ کربوو و نەدھشت سەری ھلدە، گورتر و گەشتر دبوو. سیپان مرۆڤەکی ھێمن و بسەبر بوو و د کارێن خوە دە تجاری بلەز نەبوو. ھەما ھەما رەوشت و خوویێ مە ھەردویان مینا ھەڤ بوو. ئەز ژی مرۆڤەکە سەر ھەمدا خوە و ئارامم. ژخوە ھەرتم سیپان ژ من رە دگۆت:
-زۆزان ئەز وێ سەبر و تەھملا خوە دەیندرێ تە مە، ئەز ل جەم تە ژ بلی گەلەک تشتان، سەبرکرنێ و بھێڤیمانێ زێدەتر ھین بووم.
ئێدی ھەڤالتی و دۆستانی و ھەڤکارتیا مە جھێ خوە دابوو ئەڤینەکە بێسینۆر. ئەز ل بەندێ بووم سیپان گلی و گازنێن دلێ خوە ڤەکە تا کو ئاگر و شەواتا د دلێ مە دە ھێنک بکە، لێ نزانم چما بێدەنگی ل جەم وی ھاکم بوو! وێ بێدەنگیێ رێ نەددا ئەز ژی کەلا دلێ خوە ژ وی رە ببێژم و ئارام ببم. پشتی دو سالان پرۆژەیا مە قەدیا و مە رۆژەک ژ بۆ ڤەکرنا دبستانێ دیار کر و گشت دۆست و ھەڤلێن خوە ڤەخواندن جھێ دبستانێ. شەڤا کو سبەھا وێ خەون و خەیالا منا زارۆکاتی پێک دھات، سیپان ژ من رە تەلەفۆن کر و گۆت، ئەزێ سەرێ سبەھێ بەری تە بچم دبستانێ تو دکاری ھنەکی دەرەنگتر وەری. و گۆت، زۆزان وێ ژی ژ تە رە ببێژم سبێ من خەبەرەک پر خوەش ژ تە رە ھەیە. دەمەکە درێژە ھەول ددم ژ تە رە ببێژم لێ دەرفەت چێنەدبوو، ما ژ سبێ چێتر و مناسبتر گەلۆ رۆژەک ھەیە کو ببێژم؟! پشتی وێ گۆتنا سیپان پەر و باسکێن من ھەبوونا ئەزێ ھەتا سەرێ چیایێ دالامپەرێ و کۆتۆلێ بفریام و منێ کێفخوەشیا خوە ل سەر بلنداھیا وان چیایان ب دەنگەکی بلند بکرا قێرین دا کو دەنگێ من ل دەشتا سۆمابرادۆستێ و سلیڤانایێ ئۆلان بدا ھەر دەرێ.
تەڤی کو سیپان ژ من رە گۆتبوو ھنەکی دەرەنگ ھەرە جھێ دبستانێ، ئەز بەری ھەرکەسی ل جھێ دبستانێ ئامادە بووم. دەمژمێر ٨:٣٠ سەرێ سبەھێ بوو، سیپان ب دەنگەکی گەش و خوەش گۆت: رۆژ باش زۆزان و ئەز زڤریم بەرسڤا وی بدم، واا چ دبینم! بەلێ وێ رۆژێ سیپان ب ھەڤالا خوە رە کو ھەڤالا مەیا ھەڤبەش بوو سۆز و پەیمانا زەوجێ دابوون ھەڤ و دخواستن وێ خەبەرێ، ئانگۆ کێفخوەشیا خوە ب من رە دابەش بکن.
وێ رۆژێ خەیالا منا زارۆکاتی پێک ھات، لێ خەون و خەیالێن گەنجانیا من ھلوەشیان و بن ئاخ بوون. پشتی وێ تێکچوونا بێدەنگ و سێوی من سۆز دا ھەتاھەتایی وێ ئەڤینا بێخوەدی د دلێ خوەیێ لەرزۆک دە ڤەشارتی بھێلم.

دسته بندی: فرهنگ و هنر برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد