عثمان عباسی کنشگر اجتماعی مفهوم مدارا، دارای محتواي كثرت گراست، زيرا زندگی و حيات بشری، جمعی و محل تكثرارزشها،غايتها و تقابل و رويارويی ميان آنهاست. بنابراين مدارا بدان دلیل صورت می گيرد كه من و ديگری به عقايد و نظرات يكديگرتوجه داريم و احترام متقابل را ارج می نهیم. منظور از مدارا، احترام گذاشتن به […]

  

عثمان عباسی کنشگر اجتماعی مفهوم مدارا، دارای محتواي كثرت گراست، زيرا زندگی و حيات بشری، جمعی و محل تكثرارزشها،غايتها و تقابل و رويارويی ميان آنهاست. بنابراين مدارا بدان دلیل صورت می گيرد كه من و ديگری به عقايد و نظرات يكديگرتوجه داريم و احترام متقابل را ارج می نهیم. منظور از مدارا، احترام گذاشتن به […]

عثمان عباسی
کنشگر اجتماعی

مفهوم مدارا، دارای محتواي كثرت گراست، زيرا زندگی و حيات بشری، جمعی و محل تكثرارزشها،غايتها و تقابل و رويارويی ميان آنهاست. بنابراين مدارا بدان دلیل صورت می گيرد كه من و ديگری به عقايد و نظرات يكديگرتوجه داريم و احترام متقابل را ارج می نهیم.
منظور از مدارا، احترام گذاشتن به هويت، عقايد و رفتار ديگران و شناسايی حقوق رسمی افراد و گروهها برای داشتن عقايد مخالف است.(سراجزاده و همكاران ، ۱۳۸۳ ،ص۱۲۳)
مدارای اجتماعی مفهومی است که در نقطه مقابل آن، ناشکیبایی، عدم تحمل، استبداد و خشونت ورزی قرارمی گیرد.
اگر نگاه اجمالی به بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه کُردی بیندازیم. با توجه به بسترزیسته تاریخی، جغرافیای، سیاسی این ملت، تنوع وتکثر جزولاینفک شکل گیری ساخت اجتماعی و فرهنگی این جامعه است.
براین اساس، پذیرش این تفاوت ها و تنوع ها مبتنی بر شرایط جغرافیای ملت کُرد و سکونت درکشورهای مختلف و همچنین تعامل با اقوام و ملت ها با فرهنگ و زبان های گوناگون، فرهنگ مدار کردن با دیگران به طورطبیعی درمیان عموم مردم رواج داشته است.
دفاع شجاعانه ازکیان خود درحین نوع دوستی از شاخص های فرهنگی این ملّت بوده است. حفظ همبستگی و انسجام خانوادگی، طایفه ای و اجتماعی از مبانی آموزشی و تعالیم تربیتی و همچنین این موارد جزو اصول جامعه پذیری به عنوان میراثی مؤکد گذشتگان برای نسل های نو کُرد زبان تلقی می شد.
پس از پیدایش نظام دولت- ملت ها و ظهورساختارهای مدرن، تفکیک ها و مرزبندی های هم به تبع آن، مشخص و تشدیدترشد. تلاش ها و مبارزه برای گسترش قلمروهای نفوذ خود، بالا کشیدن ها، کسب دارایی و مالکیت ها حتی اگربه قیمت ضایع نمودن، تجاوز به حقوق و منافع و مصالح دیگران هم تمام شود، افزایش پیدا نمود. احزاب، گروه ها و طیف های مختلف با ایدئولوژی گوناگون ظهور و بروز پیدا کردند. درچنین فضای ترسیم شده، پدیده رقابت وارد بازی تعاملات می شود. به دنبال این ظهور، حس برتری جویی ها، خود بینی و نادیده انگاری دیگران روز به روز بیشتر شیوع پیدا نمود.
تبلیغات به عنوان یک ابزارقدرتمند و تأثیرگذاردرطول تاریخ تحولات جامعه بشری سبک و سیاق تازه ای یافت. قالب ها و روش های سنتی پوست اندازی نمود. به تبع گسترش تکنولوژی های جدید و پیدایش رسانه های نوین، نظام ارتباطات بین جوامع، گروه ها و اشخاص نیز دستخوش تغییر و تحولات جدی گردید.
قدرت مانوررسانه ها درجریان سازی و جهت دهی افکارعمومی و برجسته سازی گوشه های مورد نظر خودشان از وقایع، مسایل و دغدغه های جوامع و ملتها روز به روزگسترش پیدا کرد. بکارگیری تکینک های اقناع مخاطب و شگردهای جریان سازی، میزان و روند تأثیر گذاری پیام های منتشر شده و ارسالی به مخاطب و کاربران را دچار تغییر شگرفی نمود.
به عبارت دیگر مخاطب امروزی در زیرآسمان مه آلود و بارش طوفان زای بمب افکن های اخبار و اطلاعات رسانه ها، گاهی دچار نوعی تسلیم و پذیرش محض، همراهی بدون تحقیق و ناشر بدون تفهیم شده است. هرچند وجود کنشگران فعال و مخاطبان اهل تشخیص هم غیرقابل انکاراست امّا حجم تاب آوری ها درمقابل هجمه تبلیغات ها اندک است.
جامعه کُردی هم بدوراز توصیفات بیان شده قبلی نبوده است. تحولات تاریخی در بافت اجتماعی و فرهنگی و همچنین پیدایش احزاب، گروهها، جریان ها، شخصیت ها و رهبران جدید با خط مشی فکری، سیاسی و ایدئولوژی های متفاوت، فضای جدیدی را در عرصه تعاملات و ارتباطات این جامعه بوجود آورده است. تجربه نشان داده است جریان های که ابزار رسانه قدرتمند و به روزتری دراختیار داشته اند، درهژمونی قالب نمودن افکار مورد نظر خود نیز موفق تر بوده اند.
به دنبال پیدایش و گسترش شبکه های اجتماعی و نرم جدید شهروند خبرنگاری، هسته سخت ساختاراطلاع رسانی های قبلی ترک برداشته است و می توان گفت به طور کلی تغییر فرمت پیدا نموده اند. بنابراین آنچه مایه تأمل و گاهی حتی تأسف است رعایت نکردن اخلاق حرفه ای، چارچوب حریم ها و حقوق مسلم همدیگرهمچنین پاسداشت انصاف است.
اگر نگاهی تأمل برانگیز به جریان سازی های رسانه ای در سال های اخیر بیافکنیم، به خوبی متوجه خواهیم شد که پشت پرده بسیاری از این بازنمایی های کذایی از واقعیت ها و رخ دادها، شگردهای عملیات روانی هدایت شده توسط برنامه ریزان هدفمند است.
جریان سازان با به کاری گیری ترفند ها و تکنیک های رسانه ای، سوژه های مورد نظر خود را به صدر اولویت های توجه افکارعمومی می کشاند، با تبلیغات گسترده و درقالب های متنوع توجه ها را وارد فاز و مسیر مطمع نظر خود می نمایند.
بنابراین بر مخاطبان هوشمند لازم است در تله این دام های جریان سازی رسانه ای قرار نگیرند و بدون تحقیقو رعایت ضرورت ها، هیچ سوژه ای را به مسأله اولویت دار زندگی خود تبدیل ننمایند. به ویژه گروه های دلسوز مرجع و اهل فن و نظر، هوشیارانه اجازه ندهند، جریانی و اشخاصی با درگیر نمودن ذهنیت افکارعمومی با سوژه های غیرضروری وگاهاً تاریخ مصرف گذشته، بیش ازاین چند پارگی را پاشنه آشیل جامعه کُردی نمایند.

دسته بندی: جامعه برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد