برچسب زده شده با : گیاهان دارویی

ترکیبات موجود در هل ممکن است به مبارزه با سلول های سرطانی کمک کنند. مطالعات روی موش‌ های آزمایشگاهی نشان داده است که پودر هل می‌ تواند فعالیت آنزیم ‌های خاصی را که به مبارزه با سرطان کمک می‌ کنند، افزایش دهد. هل ادویه ای با طعمی تند و کمی شیرین است که برخی افراد […]