برچسب زده شده با : ڕێگای

نووسینی عەبدوڵڵا ئیسفەندیاری بە نێوی بەدیهێنەری بوونەوەر. خودای گەورە کە لە دونیای نەبوونەوە بوونەوەری هێناوەتە گۆڕەپانی بوونەوە، لە نێو هەمواندا مرۆڤی بە تایبەت هەڵبژاردووە و عەقڵ و بیر و هۆشی داوەتێ و دار و لەلەی چاکە و خراپە و قازانج و زەرەدی بۆ دیاری و دابین کردووە. بۆوەی خۆزگە و بریای پەشیمانی نەکێشێ و بۆ […]