برچسب زده شده با : نقده

صلاح عزیزیان چهارم تیرماه سال‌جاری بزرگترین حادثه آتش‌سوزی چند سال گذشته در شهر نقده روی داد و در نتیجه آن ۸۵ مغازه از ۱۱۰ مغازه بازارچه امین و هدایت بطور کامل تخریب گردید و ۲۵ مغازه دیگر نیز ۶۰ الی ۷۰ درصد خسارت دیدند. تاکنون برآوردهای مالی خسارات رسما اعلام نشده اما شواهد حاکی از […]