برچسب زده شده با : شورای رقابت
لغو شرط «پلاک فعال» برای بخشی از سامانه یکپارچه خودروی متقاضی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری سنور، مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت کمپینی با عنوان «با حذف بند پلاک فعال برای خرید خودرو همه مردم را قادر به خرید خودرو» کرده و از اعمال محدودیت برای طرح فروش خبر دادند. سیستم یکپارچه شامل داشتن پلاک فعال برای افرادی که خودروی فرسوده دارند که باعث عدم امکان […]