برچسب زده شده با : زوج بوکانی

به گزارش «پایگاه خبری سنور» : زوج بوکانی با شرکت در جشنواره جهانی ثبت اختراعات کشور آمریکا حائز مدال نقره شدند. لقمان علی محمدیان مخترع جوان بوکانی و خانم فاطمه رستمی دبیر جوان و فعال آموزش و پرورش شهرستان بوکان، با شرکت در جشنواره ثبت اختراعات کشور آمریکا به صورت تیمی که از کشور های […]