برچسب زده شده با : دولت عثمانی

* رسول گلباخی این روزها به بهانه سالروز شهادت “ميرزا تقي‌خان امير كبير” به عنوان پرچمدار اصلاحات داخلی در زمينه اعتلای فرهنگ، تنظيم اقتصاد و تطهير عرصه سياست كشور و مبارزه در جهت قطع نفوذ اجانب و استعمارگران، و حفظ استقلال و تماميت ارضی كشور، ريشه كن نمودن فقر و … طی  سه سال و […]