برچسب زده شده با : بهزاد رحیمی

حیدر بایزیدی فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش زیویه 🔺برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در شرح وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به تعبیری از آنها به عصاره ملت نام برده می‌شود به دو وظیفه اساسی قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون به صورت جدی اشاره شده است. اما لازمه اجرای درست […]