برچسب زده شده با : اشعار کوتاه کردی

دکتر جلیل آهنگرنژاد   دکتر جلیل آهنگرنژاد صاحبنظر حوزه فرهنگ و رسانه و مدیرمسؤول هفته نامه صدای آزادی به مناسبت انتشار اثر تازه دکتر رضا موزونی، نقدی بر این کتاب نوشته است که در ادامه می خوانید:   شک نداریم که ادبیات و بویژه شعر همواره یکی از چالش‌برانگیزترین‌ها در مسیر فرهنگی و اجتماعیِ جوامع […]