برای تماس با ما و تبلیغات در سایت می توانید از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید.

ایمیل: seyran72.as@gmail.com

شماره تماس: ۰۹۹۲۵۹۵۸۶۰۷

تلفن : ۰۹۱۴۳۸۲۲۱۳۹

پست الکترونیک

hameda2054@gmail.com