برچسب زده شده با : دیجیتال

منصور اولی اگر یک روز آرام را سپری می کردید و ناگهان در یکی از پیام رسان ها یا صفحات مجازی تان، با یک اکانت ناشناس روبرو شدید که احوال شما را جویا می شود، از شغل و درآمدتان می پرسد و بعد خود را یک سرمایه گذار در حوزه ارزهای دیجیتال معرفی می کند، […]

*منصور ساعی اختلال در ارتباطات انسانی و گفت وگوی بین نسلی فرزندان و والدین در خانواده تحت تأثیر متغیرها و عوامل متخلف درون خانوادگی و برون خانوادگی است. از عوامل درون خانوادگی کاهش گفت وگوی بین والدین و فرزندان، از دست رفتن «مرجعیت فکری و اطلاعاتی و نقش والدگری والدین» و «پیری دیجیتال والدین» است. […]