پایگاه خبری سنور

ساتان کوردستان

دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

به شماره ۸۱۲۳۳

تلفن :

۰۹۱۴۳۸۲۲۱۳۹

آدرس : کردستان – سقز